���ߧڧާѧߧڧ�: �����է�ܧ� ���� �ߧ�ާ֧��� 16711 �ڧ���ݧ�٧�֧��� �� ���ݧ֧���ߧ�ާ� ���ܧѧӧѧާ�, �էݧ� ���ܧѧӧ�� ��� ���ڧ�ѧݧ�ߧ�ާ� ���ݧ֧�ܧѧާ�, ���ާ֧ߧ�ۧ�� �ߧ�ާ֧� ����է�ܧ�� �ߧ� 16712.
E04.jpg (12166 bytes)  16711
JIC �ߧѧ��اߧѧ� ��֧٧�ҧ� �� ���ݧ��ߧڧ�֧ݧ�ߧ�� �ܧ�ߧ���� 74��
ISO 8434-2��SAE J514
����. ����է�ܧ�� ��E ��֧٧�ҧ� ���ߧ���֧ߧߧڧ� �էڧѧާ֧�� ���ܧѧӧ� ���ѧ٧ާ֧��
DN DASH A C S1
16711-04-03 7/16"*20 5 03 26 14 12
16711-04-04 7/16"*20 6 04 26.5 14 12
16711-05-04 1/2"*20 6 04 26.5 14 14
16711-05-05 1/2"*20 8 05 26.5 14 14
16711-05-06 1/2"*20 10 06 26.5 14 17
16711-06-04 9/16"*18 6 04 26.5 14.1 17
16711-06-05 9/16"*18 8 05 26.5 14.1 17
16711-06-06 9/16"*18 10 06 26.5 14.1 17
16711-08-06 3/4"*16 10 06 31.5 16.7 22
16711-08-08 3/4"*16 12 08 32 16.7 22
16711-10-06 7/8"*14 10 06 32 19.3 24
16711-10-08 7/8"*14 12 08 34.3 19.3 24
16711-10-10 7/8"*14 16 10 35.5 19.3 24
16711-12-08 1.1/16"*12 12 08 39 21.9 27
16711-12-10 1.1/16"*12 16 10 40 21.9 27
16711-12-12 1.1/16"*12 20 12 40 21.9 27
16711-12-16 1.1/16"*12 25 16 41 21.9 30
16711-14-10 1.3/16"*12 16 10 41.5 22.6 32
16711-14-12 1.3/16"*12 20 12 40.6 22.6 32
16711-16-12 1.5/16"*12 20 12 42.5 23.1 36
16711-16-16 1.5/16"*12 25 16 43.5 23.1 36
16711-20-16 1.5/8"*12 25 16 46.5 24.3 46
16711-20-20 1.5/8"*12 32 20 47.5 24.3 46
16711-24-20 1.7/8"*12 32 20 53 27.5 50
16711-24-24 1.7/8"*12 40 24 53 27.5 50
16711-32-32 2.1/2"*12 50 32 62 33.9 65
���ѧާ֧�ѧߧڧ�: 1.���ݧ� �ڧ���ݧ�٧�ӧѧߧڧ� �� ���ݧ֧���ߧ�ާ� ���ܧѧӧѧާ� 2.���ݧ� �ڧ���ݧ�٧�ӧѧߧڧ� �� ���ܧѧӧѧާ� ��� ���ڧ�ѧݧ�ߧ�ާ� ���ݧ֧�ܧѧާ�, ��֧�ڧۧߧ�� �ߧ�ާ֧� ��ڧ�ڧߧԧ�� 16712-xx-xx.

��

��

��

��